AB archeo

AB archeo, s. r. o. je súkromná archeologická spoločnosť, ktorá má na základe oprávnenia udeleného ministerstvom kultúry SR právo realizovať archeologické výskumy na celom území Slovenskej republiky.

Archeologický výskum

Spoločnosť sa orientuje na realizáciu všetkých druhov archeologických výskumov, odborné poradenstvo a manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov.

Kompletá realizácia projektu

Flexibilný prístup, zabezpečenie kompletnej realizácie projektu v požadovanom termíne a komunikáciu s orgánmi štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

Skúsenosti so štátnou správou

Naši pracovníci majú nielen dlhoročnú prax pri plánovaní, zabezpečovaní a realizácii archeologických výskumov ale aj skúsenosti z oblasti výkonu štátnej správy pri ochrane pamiatkového fondu a vieme poskytnúť odbornú poradenskú a konzultačnú pomoc.

Adresa

AB archeo, s. r. o. Púpavová 22, Bratislava 841 04

Kontakt

Mgr. Anna Barteková, PhD. (hlavná archeologička)
Telefón: 0940 628 222
E-mail: anna.bartekova@abarcheo.sk

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 120738/B
IČO 46294121
DIČ 2023348635
IČDPH SK2023348635